Sila dapatkan Tajuk CD/DVD dan Nombor Rujukan kemudian Hubungi 09 - 627 7182 @ 09 - 627 7153 atau emailkan kepada sabri.btpntrg@moe.gov.my untuk mendapatkan bahan yang dikehendaki.
--------

Lagu dan Muzik Tradisional Perak


Rujukan A 0001/12

KeluaranKementerian kebuadayaan keseniaan dan Pelancongan Negeri Perak

Jenis Audio

Catatan Mengandungi 13 lagu.

Back To Top