Sila dapatkan Tajuk CD/DVD dan Nombor Rujukan kemudian Hubungi 09 - 627 7182 @ 09 - 627 7153 atau emailkan kepada sabri.btpntrg@moe.gov.my untuk mendapatkan bahan yang dikehendaki.
--------

Konvensyen Kumpulan Inovatif Kreatif


  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/39

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan  TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman  

  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/40

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan   TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman 

  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/41

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan   TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman 

  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/42

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman
  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/43

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman

  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/44

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman


  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/45

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman

  • Teaching Courseware 


Rujukan C 0012/46

KeluaranKPM,BTPN,2013

Jenis CDRI

Catatan TH Hotel & Convention Centre Alor Setar,Kedah Darul Aman


Back To Top